Phế liệu Nam Định Thu mua vải vụn, vải lau, giẻ lau , vải đầu tấm , vải thừa, vải cây tại Nam Định, Ninh Bình ,Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nha Trang Khánh Hòa

Phế liệu Nam Định Thu mua vải vụn, vải lau, giẻ lau , vải đầu tấm , vải thừa, vải cây tại Nam Định, Ninh Bình ,Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nha Trang Khánh…

Thanh lý ô tô cũ Lexuc 570 – 2010 tại Nha Trang Khánh Hòa

Cần bán xe ô tô Thu mua phế liệu đồng ( phế liệu Nam Định, phế liệu Ninh bình, phế liệu Thanh Hóa, phế liệu Hà Nam, phế liệu Nha Trang, phế liệu Khánh Hòa)…

Phế liệu Nam Định Thu mua máy móc cũ hỏng, sắt vụn , đồng vụn , tháo dỡ công trình nhà xưởng các loại tại Nam Định, Ninh Bình và các tỉnh thành lân cận

Phế liệu Nam Định chuyên thu mua phế liệu máy móc cũ hỏng, sắt vụn , đồng vụn , tháo dỡ công trình nhà xưởng  tại các tỉnh Ninh Bình, Nam Định,Thái Bình, Hà Nam,…