Phế liệu Nam Định cho không vải vụn số lượng lớn tại Ninh Bình,Nam Định.

Phế liệu Nam Định cho không vải vụn số lượng lớn tại Ninh Bình,Nam Định.

Phế liệu Nam Định cho không vải vụn số lượng lớn tại Ninh Bình,Nam Định.

Phế liệu Nam Định cho không vải vụn số lượng lớn tại Ninh Bình,Nam Định.

 Địa chỉ liên hệ: công ty TNHH BẢO MINH XANH
-Email: phelieunamdinh@gmail.com
-baominhxanh@gmail.com
Webside: http://phelieunamdinh.com/
SĐT liên hệ: 0917 216 622(Mr Tuấn)